چگونه هنگام کار یک جلسه مصاحبه داشته باشیم(بدون اینکه به دنبال دروغ گفتن باشیم)

شما یک جلسه مصاحبه با شرکتی دارید که واقعا علاقه مند این شغل هستید. اما در حال حاضر مشغول کار

ادامه

حقیقت هایی در مورد جهت گیری کسب و کار ها به سمت بازاریابی سبز

تعداد کسب و کار هایی که به سمت بازاریابی سبز می روند در حال افزایش است. این کسب و کار

ادامه

استاد دانشگاه هاروارد معتقد است %95 تصمیم گیری ها هنگام خرید در حالت ناخودآگاهی است

هنگامی که یک محصول را برای خرید مشتریان معرفی می کنید، موثرترین راه این است که ضمیر ناخودآگاه آنها را

ادامه

چرا باید شما را استخدام کنیم؟ در مصاحبه چه بگوئید

برای استخدام، شما باید خودتان را به عنوان پاسخ به یک سوال نشان دهید. اینگونه است که تجربیات شما پاسخی

ادامه

نکاتی برای مصاحبه: 10 نکته برای بهبود عملکرد مصاحبه

آیا می دانید چگونه پرونده خود را برای یک مصاحبه آماده کنید؟ از این 10 نکته برای استخدام در شغل

ادامه