تفاوت بین استارتاپ و کسب و کار های کوچک

امروزه راه اندازی استارتاپ خیلی مورد نظر کار آفرینان قرار گرفته است . اما خیلی ها تفاوت بین استارتاپ و کسب و کار های کوچک را نمیدانند . در این جا 3 تفاوت اساسی بیان شده است : نرخ رشد ،امور مالی و ایده .

ادامه

10 راه قابل اعتماد جذب سرمایه برای کسب و کار ها

یکی از سوالات متداول که اغلب کار آفرینان از خود می پرسند این است که چگونه بودجه ی راه اندازی کسب و کار را تامین کند .همه ما می دانیم که قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد ، همیشه کسی نیست که حاضر باشد برای ایده ای که به ذهن شما رسیده پول بدهد .

ادامه