استاد دانشگاه هاروارد معتقد است %95 تصمیم گیری ها هنگام خرید در حالت ناخودآگاهی است

هنگامی که یک محصول را برای خرید مشتریان معرفی می کنید، موثرترین راه این است که ضمیر ناخودآگاه آنها را

ادامه

4 نکته ساده برای ارتباط بهتر با مشتریان

ارتباط اساس تعامل شماست و می تواند موجب موفقیت و شکست کسب و کارها شود . قادر بودن به برقراری ارتباط موثر با مشتریان موجب افزایش فروش محصولات ،متقاضیان و رشد کسب و کار می شود .

ادامه