10چیزی که استارتاپ های موفق نیاز دارند

طیق یک مقاله توسط inc.magazine  مشخص شده که از هر 10 استارتاپ 8 تای آن ها ناموفق اند. پس پاسخ به سوالی که مطرح شد قبل از آن که زمان و منابع مالی مان را هزینه کنیم ، بسیار حائز اهمیت است .

ادامه