4 فاکتور اساسی موفقیت برای استارتاپ ها

آقای دکتر مارک پایتون ( ( Mark Payton در مورد رشد استارتاپ هایی که تیمشان را از دو یا سه نفر شروع کرده و در حال حاضر به یک شرکت با حدود 700 کارمند تبدیل شده اند صحبت می کند . به طور خلاصه به 4 فاکتور موفقیت اشاره می کند .

ادامه