استاد دانشگاه هاروارد معتقد است %95 تصمیم گیری ها هنگام خرید در حالت ناخودآگاهی است

هنگامی که یک محصول را برای خرید مشتریان معرفی می کنید، موثرترین راه این است که ضمیر ناخودآگاه آنها را

ادامه

چگونه مخاطبین (فالوورهای) اینستاگرام را به مشتری تبدیل کنیم.

به لطف قدرت تصاویر، اینستاگرام در سال های اخیر به شدت در بین فروشندگان و بازاریابان محبوب شده است. این

ادامه