4 فاکتور اساسی موفقیت برای استارتاپ ها

آقای دکتر مارک پایتون ( ( Mark Payton در مورد رشد استارتاپ هایی که تیمشان را از دو یا سه نفر شروع کرده و در حال حاضر به یک شرکت با حدود 700 کارمند تبدیل شده اند صحبت می کند . به طور خلاصه به 4 فاکتور موفقیت اشاره می کند .

ادامه

10چیزی که استارتاپ های موفق نیاز دارند

طیق یک مقاله توسط inc.magazine  مشخص شده که از هر 10 استارتاپ 8 تای آن ها ناموفق اند. پس پاسخ به سوالی که مطرح شد قبل از آن که زمان و منابع مالی مان را هزینه کنیم ، بسیار حائز اهمیت است .

ادامه