7 راه برای اینکه یک کارآفرین موفق باشید

اغلب کار آفرینان هزینه های زیادی را از نظر مالی و زمانی صرف شرکت در کنفرانس ها ، نمایشگاه ها و کلاس ها می کنند تا اطلاعاتی بدست آورند ، در حالیکه راز هایی برای موفقیت

ادامه